Operatorem płatności elektronicznych jest firma Tpay.